Jogi nyilatkozat

Általános felhasználási feltételek

A weboldalon megjelenített információkat az ELMŰ Nyrt. (továbbiakban: enHome) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. Az enHome törekszik a weboldalon és az arról elérhető linkeken, hiperhivatkozásokon található adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására, ugyanakkor semmilyen szavatosságot nem vállal azok pontossága, érvényessége vagy teljessége tekintetében. Az enHome fenntartja továbbá a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására, kiegészítésére vagy törlésére. Az enHome hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal látogatója azok tartalmát kizárólag személyes célra letöltse, de a tartalom módosítása, reprodukálása vagy bármilyen üzleti célra történő felhasználása nem megengedett. Az enHome előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalhoz bármilyen internetes kapcsolódást (linket, hivatkozást) létrehozni. A kapcsolódás létrehozásához adott hozzájárulás esetében is tilos a weboldal bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba.

Az enHome semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért és sérülésekért. A weboldalon elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Az enHome semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható. 

Szerzői jogok és védjegyek

Az enHome weboldalán szereplő nevek, képek, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető, vagy elektronikusan megküldött dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak letöltése, tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag az enHome előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. Az enHome weboldalán szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek, szlogenek védjegyoltalom alatt állnak, és az enHome tulajdonát képezik, azok letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az enHome írásbeli hozzájárulásával történhet. A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az enHome a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.